Methode

Ik werk volgens de VTI (Verlies en Trauma Integratie) methode van Marieke de Bruijn. Ieder mens krijgt 4 kwaliteiten mee bij de geboorte, namelijk het lichaam, het verstand, het gevoel en je intuïtie. Daaruit functioneert een ieder. Door je opvoeding en maatschappelijke normen en waarden waarbinnen je bent opgegroeid, heb je als kind aangeleerd om 1 of 2 kwaliteiten dominant in te zetten om je staande te houden binnen je gezin en de samenleving.

 

Bij een ingrijpende gebeurtenis of verlies probeer je de nieuwe situatie te begrijpen en te beheersen vanuit deze hoofdkwaliteit, waardoor deze overbelast wordt door te weinig draagkracht. Ik ga samen met jou op zoek naar het vermogen van de overige kwaliteiten, zodat je uiteindelijk leert om alle 4 kwaliteiten in balans te brengen en beter met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor wordt de druk van de last verdeeld en neemt je draagkracht toe, waardoor:

  • Het lichaam zich kan ontspannen
  • Geestelijke druk vermindert
  • Je niet in gevoelens blijft hangen
  • Er ontstaat innerlijke rust en je blijft met de voeten op aarde

 

Dat is de basis van mijn werk als psychosociaal therapeut. Het is een methode die je vervolgens kunt inzetten bij verschillende (moeilijke) situaties in je leven.