Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Praktijk Sonja de Bruin kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk Sonja de Bruin, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk Sonja de Bruin hebt verstrekt. Praktijk Sonja de Bruin kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Praktijk Sonja de Bruin (uw)GEGEVENS NODIG HEEFT
Praktijk Sonja de Bruin verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Praktijk Sonja de Bruin uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG Praktijk Sonja de Bruin GEGEVENS BEWAART
Praktijk Sonja de Bruin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Praktijk Sonja de Bruin verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Praktijksonjadebruin.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk Sonja de Bruin gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Praktijksonjadebruin.com maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijksonjadebruin.com. Praktijk Sonja de Bruin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Praktijk Sonja de Bruin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Sonja de Bruin maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Sonja de Bruin verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sonja de Bruin op via info@praktijksonjadebruin.com

www.praktijksonjadebruin.com is een website van Praktijk Sonja de Bruin

Praktijk Sonja de Bruin is als volgt te bereiken:
Postadres: Doarpsstrjitte 6 , 9271 GL De Westereen
Vestigingsadres: idem als postadres
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67135390
Telefoon: 06 20 11 14 01
E-mailadres: info@praktijksonjadebruin.com